Komunikaty

Wiadomości cenowe 09.09.2021

Ceny zbóż w wybranych punktach skupowychwiad cen

Czytaj więcej...

Wiadomości cenowe 02.09.2021

Ceny zbóż w wybranych punktach skupowychwiad cen

Czytaj więcej...

Wiadomości cenowe 20.08.2021

Ceny zbóż w wybranych punktach skupowychwiad cen

Czytaj więcej...

Wiadomości cenowe 11.08.2021

Ceny zbóż w wybranych punktach skupowychwiad cen

Czytaj więcej...

Wiadomości cenowe 03.08.2021

Ceny zbóż w wybranych punktach skupowych

wiad cen

Czytaj więcej...

BAYER PRZEDSTAWIA SWOJĄ WIZJĘ PRZYSZŁOŚCI

Bayer

– W gronie interesariuszy z obszaru rolnictwa, nauki, organizacji pozarządowych oraz ekspertów z całego świata, Bayer przedstawił swoją wizję przyszłości współczesnego rolnictwa. Firma podtrzymuje zobowiązania w zakresie innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej, których celem jest zapewnienie żywności dla szybko rosnącej populacji - bez ryzyka wyczerpania zasobów naszej planety.

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl