Założenia projektu

baner fusarium

Krajowa Federacja Producentów Zbóż wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
w tym sezonie realizuje projekt pt. „Badanie odporności pszenicy na choroby powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium”.

W całe zadanie czynnie zaangażowany jest Prezes KFPZ Pan Rafał Mładanowicz, dr Tomasz Kosiada, dr Zuzanna Sawinska oraz doktoranci.

To już kolejne zadanie finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Tegoroczny projekt jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, wymagającym zaangażowania i współpracy wielu rolników, studentów, kadry naukowej jak również firm działających w branży rolniczej. Inspiracją dla realizacji tego zadania było zainteresowanie tematyką grzybów z rodzaju Fusarium, które są sprawcami chorób m.in. w uprawach zbóż.
Krajowa Federacja Producentów Zbóż prężnie uczestniczy i czynnie angażuje się w doświadczalnictwo w Polsce. Pierwszym projektem realizowanym przez 3 kolejne lata z rzędu były Doświadczenia łanowe zlokalizowane w 4 regionach kraju. Miał on na celu wytestować programy fungicydowe w uprawie pszenicy.

W tegorocznym projekcie pod lupę wzięci są sprawcy fuzarioz, niezwykle uciążliwy patogen w uprawie zbóż. Informacje jakie chcemy uzyskać to przede wszystkim odpowiedź na pytania:
• Czy występują w Polsce odporne populacje Fusarium na najczęściej stosowane substancje aktywne w fungicydach?
• W jakim rejonie patogen jest odporny i na jakie substancje?
• Jakie rodzaje fungicydów w danym regionie można stosować w ochronie kłosa, a których powinno się unikać ze względu na zagrożenie dalszym rozwojem odporności?

Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia uprawy pszenicy, kosztów jakie ponoszą rolnicy jak również świadomości i wiedzy na ten temat. Tego typu przedsięwzięcia prowadzi się w większości krajów Europy Zachodniej by móc skonstruować zalecenia związane z ochroną kłosa pszenicy ozimej dostosowanej do określonego rejonu kraju. Należy również powiedzieć, że z wyników badań mogą skorzystać nie tylko rolnicy, ale także grupy producentów, firmy produkujące środki ochrony roślin czy służby doradcze jak ODRy. Skala przedsięwzięcia jest więc ogromna, a zadanie bardzo ambitne. Zaangażowanych jest wiele firm branżowych, kadry naukowej oraz studentów i rolników w powodzenie tego projektu.

Metodyka zadania opierała się na pozyskaniu w pierwszej części roślin pszenicy, zaś w drugim etapie ziarna zbóż z około 200 powiatów Polski. Dzięki uzyskanym wynikom badań będzie można odpowiedzieć na powyższe pytania.
W tym momencie wiadomo, że udało się pozyskać próby roślin z 212 powiatów w całym kraju. W lipcu z dostarczonych prób roślin wyizolowano z podstawy źdźbła ponad 1000 izolatów różnych gatunków grzybów. Wstępna selekcja potwierdziła około 650 izolatów zaliczanych do rodzaju Fusarium. Na chwilę obecną trwają prace laboratoryjne nad zebranym ziarnem. O postępach w realizacji projektu będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl