Aktualności

Konferencja organizacji pozarządowych

W dniach 2-3 grudnia 2010 w Brnie miała miejsce międzynarodowa konferencja pozarządowych organizacji rolniczych nowych państw członkowskich UE. Organizatorem spotkania była Czeska Izba Rolna.Kopia_Obraz_045

Konferencja zatytułowana "Polityka Rolna po 2013 r. - stanowisko nowych państw członkowskich UE". Przedstawiciele państw biorących udział w konferencji komentowali opublikowany 17 listopada 2010 "Komunikat Komisji Europejskiej". W konferencji udział wzięli przedstawiciele: Węgier, Słowacji, Polski, Czech, Litwy, Rumunii. KFPZ na konferencji była reprezentowana przez Joannę Leśniewską.

Uczestnicy konferencji podpisali wspólną deklarację o nazwie: ?Prosimy o równe i dobrze wyważone stanowisko wszystkich rolników w UE i stabilnego europejskiego rolnictwa?.

Pełna relacja z konferencji oraz treść deklaracji opublikowna będzie w najbliższym numerze Świata Zbóż - luty 2011.

 

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl