Oferta reklamowa

Oferta reklamowa

Od 2005 r. Krajowa Federacja Producentów Zbóż wydaje Biuletyn Informacyjny Świat Zbóż.

Gazeta wychodzi 3-4 razy w roku.

Harmonogram wydań w 2014 roku Biuletynu Informacyjnego ŚWIAT ZBÓŻ.

1.1. luty

1.2. maj/czerwiec

1.3. sierpień/wrzesień

1.4. październik/listopad

Nasz biuletyn, dociera bezpośrednio do producentów zbóż i cieszy się zainteresowaniem. 2500 egzemplarzy trafia drogą pocztową bezpośrednio do rolników.

Pozostała część jest wydawanego nakładu gazety jest dystrybuowana podczas:

  • szkoleń (w 2015 planujemy 5 szkoleń dla członków KFPZ zlokalizowanych w województwach: pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim i śląskim),
  • konferencji,
  • debata przedżniwna- wydarzenie KFPZ skupiające członków Federacji , wielu reprezentantów sektorów rolnictwa. Zaproszeni goście to przede wszystkim rolnicy, producenci zbóż, spółdzielnie rolnicze, grupy producenckie oraz zrzeszenia i stowarzyszenia z całego kraju.
  • 10-lecie Federacji,
  • targów rolniczych.

Świat Zbóż jest także rozsyłany do Starostw Powiatowych i Izb Rolniczych, ODR-ów w całym kraju. Planowany łączny nakład każdego numeru w nadchodzącym roku to 6000 egzemplarzy.

Od września 2013 r. KFPZ prowadzi kampanie promocyjno-informacyjną: „Zboże smakuje i inspiruje” promująca spożycie przetworów zbożowych w TV (Dzień dobry tvn), Radio ZET, Facebook, blogerzy kulinarni.

Pismo trafia nieodpłatnie do członków Krajowej Federacji Producentów Zbóż drogą pocztową. Serdecznie zapraszamy do zamieszczenia Państwa oferty w „Świecie Zbóż”. Oficjalne ceny za powierzchnie są cenami brutto (KFPZ nie jest płatnikiem VAT):

  • cena za reklamę na IV str. okładki – 5280 zł
  • cena za reklamę na II str. okładki – 4790 zł
  • cena za reklamę na III str. okładki - 4790 zł
  • cena jednej strony A4 w części redakcyjnej - 4380 zł
  • cena za 1/2 strony A4 w części redakcyjnej - 2380 zł.
  • cena za 1/3 strony A4 w części redakcyjnej - 1590 zł
  • cena wkładki reklamowej (insertu) - 4460 zł

Rabaty:

  • W przypadku umieszczenia reklam w dwóch numerach – rabat 5%
  • W przypadku umieszczenia reklam w trzech numerach – rabat 15%
  • Umieszczenie reklamy w czwartym numerze -20%
  • Dodatkowy rabat dla członków wspierających KFPZ – 5 %
  • Istnieje możliwość wykupienia reklamy na stronie internetowej.
  • Ceny wówczas mogą się zmienić w zależności od pakietu.

Zachęcam do złożenia zamówienia na reklamy poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 667-958-199 bądź też drogą elektroniczną na adres: biuro@kfpz.pl lub redakcja@swiatzboz.pl

Świat Zbóż

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl

Szybkie menu