Aktualności

Posiedzenie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych

W dniu 27.04.2021 odbyło się zdalne posiedzenie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych.


W posiedzeniu uczestniczyli koalicjanci, przedstawiciele organizacji branżowych. Krajowej Izby Biopaliw, Krajowej Federacji Producentów Zbóż / Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych / Związku Gorzelni Polskich a także Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Obradom przewodniczył Prezes KIB Zygmunt Gzyra.

Tematyka spotkania dotyczyła m.in.

  • Zrównoważonego rozwoju, a w tym nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych dotycząca ustanowienia okresu przejściowego pomiędzy dyrektywami RED a RED2, proces zatwierdzania raportu INiG-PIB w sprawie emisji surowcowych NUTS2, status prac nad wdrożeniem standardu E10 w Polsce;
  • Taksonomia – akt delegowany Komisji Europejskiej: konsekwencje niekorzystnych dla branży zapisów i dalsze potencjalne działania PKBiPB;
  • Rynek pasz białkowych z perspektywy potencjalnych działań PKBiPB;
  • Projekt POPIHN „Czysty transport/paliwa dla wszystkich” w ramach przygotowań do wdrożenia strategii Europejskiego Zielonego Ładu

W ramach spotkania została przedstawiona propozycja wspólnego pisma do MRiRW w/w zatwierdzenia raportu NUTS2.

pdfPismo do MRiRW

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl