Aktualności

Porozumienie rolnicze 2019

porozumienie- W pierwszej dekadzie czerwca przedstawimy wnioski z posiedzeń "Porozumienia Rolniczego" - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Te wnioski teraz trzeba będzie zamienić na ustawy i rozporządzenia - dodał.

- Dziesięć zespołów pracujących w ramach "Porozumienia Rolniczego" kończy dyskusje i prace nad wnioskami, które teraz będzie trzeba zamienić na język prawa, czyli ustawy i rozporządzenia, a także wnioski do Komisji Europejskiej - powiedział Ardanowski.
Jak tłumaczył, rolą porozumienia było ustalenie, w jaki sposób przebudować cały łańcuch dostaw od pola do stołu, aby rolnicy, czyli producenci zostali w tym łańcuchu wzmocnieni.
- Przygotowane na piśmie wnioski będę realizował - zapowiedział.
"Porozumienie Rolnicze" to platforma do prowadzenia dialogu nt. problemów występujących w rolnictwie. Według resortu zadaniem "Porozumienia" jest umożliwić poprzez rozmowy między uczestnikami rynku żywnościowego (rolników, przetwórców, handel i konsumentów), wypracowanie rozwiązań najlepszych dla wszystkich tych grup.
Z informacji podanej przez ministra rolnictwa wynika, że do "Porozumienia Rolniczego" zgłosiło się 168 organizacji.
Pierwsze posiedzenie "Porozumienia Rolniczego", które odbyło się w lutym br. otwierał prezydent Andrzej Duda. Podkreślił on wówczas, że "nasza gospodarka opiera się na rolnictwie i że ono musi być wspierane".
Z kolei minister rolnictwa na pierwszym posiedzeniu "Porozumienia" zaznaczył, że to wydarzenie ma przynieść wypracowanie rozwiązań dla rozwoju polskiego rolnictwa. "Będziemy dyskutowali wiele dni, by wypracować te rozwiązania" - dodał wówczas. Zródło ( PAP)

10 grup roboczych:
1. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wieprzowego
2. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego
3. Stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw
4. Stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych i nasiennictwa
5. Odbudowy suwerenności paszowej i ograniczenie GMO,
6. Gospodarki wodą, zasobami i glebą,
7. Infrastruktury obszarów wiejskich,
8. Biogospodarki,
9. Wysokiej jakości żywności.
Z ramienia Krajowej Federacji Producentów Zbóż swój udział w pracach roboczych zgłosili:
Jerzy Hławiczka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grupy: 4. Stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa.
6. Odbudowa rolnictwa na obszarach górskich
7. Gospodarki wodą, zasobami i Glebą
Rafał Mładanowicz – Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż
Grupa: 5. Odbudowy suwerenności paszowej i ograniczenia GMO
Michał Kwaśnik- Rada Naukowa
Grupy: 4. Stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa.
5. Odbudowy suwerenności paszowej i ograniczenia GMO

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl