Aktualności

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU "JAK ZREFORMOWAĆ GOSPODARSTWO MOJEGO OJCA?"

21 konkurs Schumana poprawka

Już kolejny raz Krajowa Federacja Producentów Zbóż obejmuje ptronat medialny nad konkursem "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?" organizowany przez Polską Fundację im. Robert Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To już XXI edycja tego konkursu. Pierwszym etapem wydarzenia jest konferencja inauguracyjna, która odbędzie się 8 grudnia w Warszawie. Na wydarzenie zapraszamy uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół średnich, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie. Spotkanie odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  na Starym Kampusie w budynku nr 8, sala 112 (ul. Nowoursynowska 166). 

Celem konferencji jest przedstawienie założeń konkursu oraz zaprezentowanie szczegółowych informacji dotyczących warunków uczestnictwa. Główną nagrodą dla laureatów XXI edycji „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” są indeksy uczelni rolniczych w Polsce. Wzięcie udziału w konkursie nie jest warunkowane uczestnictwem w grudniowym spotkaniu, jednak umożliwia ono lepsze zaznajomienie z kryteriami oceny i metodami przygotowywania pracy. Ponadto stanowi okazję do międzyszkolnej wymiany wiedzy i opinii na tematy związane ze współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed małymi i średnimi gospodarstwami rolnymi.

Konkurs „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” składa się z następujących części:

  1. Etap regionalny: uczeń przygotowuje projekt reformy dowolnego, istniejącego gospodarstwa. Gotową prace przesyła do komisji regionalnej właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.
  2. Etap ogólnopolski: autorzy najlepszych prac pierwszej części konkursu zostaną zakwalifikowani do finału. Komisja przeprowadzi z uczestnikami rozmowy na temat przygotowanych przez nich prac. Ten etap realizuje centralna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli komisji regionalnych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce kończących się egzaminem dojrzałości - klas: bezpośrednio przedmaturalnej i maturalnej. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie dobrowolnie. Każda szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników. Komisja nie przyjmuje prac grupowych.

Kalendarium konkursu

  • I etap prace konkursowe należy przesłać do 2 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres regionalnej komisji konkursowej, właściwej dla miejsca szkoły uczestnika,
  • II etap finał konkursu – 20 kwietnia 2018.
  • Finał ogłoszenie wyników i rozdanie zaświadczeń – maj 2018 roku.

Każdy uczestnik konkursu przesyła do regionalnej komisji konkursowej 2 egzemplarze pracy konkursowej wraz z kopią formularza, o którym mowa poniżej; objętość pracy nie powinna przekraczać 50 stron.

Oprócz pracy uczestnik konkursu przesyła formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej do siedziby Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (do 2 marca 2018 roku). Prosimy o niewysyłanie prac do Fundacji.

Zachęcamy uczniów do zapoznania się ze wskazówkami jak przygotować prace konkursową. W przypadku pytań merytorycznych dotyczących przygotowywanej pracy prosimy o kontaktowanie się w pierwszej kolejności z właściwą Komisją Regionalną.

W sprawach formalnych dotyczących konkursu oraz w sprawie udziału w konferencji inauguracyjnej należy kontaktować się z przedstawicielem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana:

Katarzyna Fijał
(22) 621 21 61
poczta@schuman.pl

Sekretarz konkursu:

dr inż. Marek Kondras
SGGW, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Nowoursynowska 159, Warszawa
tel. (22) 593 26 15
marek_kondras@sggw.pl

Źródło: www.schuman.pl

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl