Aktualności

KONFERENCJA BAYER - NAUKA KSZTAŁTUJE PRZYSZŁOŚĆ ROLNICTWA

bayer1

5 grudnia w Światowym Dniu Gleby w Warszawie odbyła się koferencja prasowa połączona z wręczeniem prestiżowej nagrody naukowej AgroBioTop. To nowy program honorujący osiągnięcia naukowe z zakresu biotechnologii, otwierające perspektywy rozwoju rolnictwa. Wszystkie nagrody funduje firma Bayer. Konferencję prosową moderowała Pani Marzena Smolińska. 

Nagroda AgroBioTop służy wyróżnianiu aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. To coroczna indywidualna nagroda pieniężna, przyznawana przez niezależną kapitułę, powołaną przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokość nagrody to 5 000 euro.

- Dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska z Państwowego Instytutu Badawczego Ochrony Roślin w Poznaniu uzyskuje w 2017 roku Nagrodę AgroBioTop za opracowanie i wdrożenie do praktyki nowych metod diagnostycznych wykrywania i identyfikacji również w warunkach szklarnianych i polowych różnych gatunków wirusów roślin – mówi prof. Maciej Żylicz, przewodniczący kapituły Nagrody - Opracowanie czułej, prostej i szybkiej metody wykrywania bardzo zróżnicowanych populacji wirusów, atakujących m.in. pomidory, ziemniaki, cukinie czy ogórki, pozwala na wczesne wykrywanie patogenów i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych. Te nowe techniki diagnostyczne zostały wdrożone w Klinice Chorób Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Ochrony Roślin w Poznaniu.

Beata Hasiów-Jaroszewska jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Wirusologii i Bakteriologii Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Ma stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, jest biotechnologiem – absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

- Innowacje odgrywają kluczową rolę: wspierają rolników w stawianiu czoła wyzwaniom, a znaczenie nauki jest tu kluczowe – mówi Matthew Frost, szef Bayer Crop Science w Polsce i państwach bałtyckich – Rolnictwo nowoczesne i zrównoważone: na tym koncentruje się Bayer. Chcemy propagować te wartości nie tylko przez codzienne prace badawcze i rozwojowe oraz współpracę z rolnikami, lecz i współdziałanie ze środowiskiem naukowym. Nagroda AgroBioTop jest tego wyrazem.

- To pierwszy w Polsce program, promujący dokonania w zakresie nauk rolniczych – i dlatego ogromnie potrzebny – mówi dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska - Nagroda AgroBioTop jest dla mnie bardzo ważnym wyróżnieniem, a jednocześnie docenieniem wkładu prac z zakresu wirusologii roślin w rozwój nauk rolniczych.

bayer2bayer3

Ponadto podczas konferencji obecny był także Łukasz Czech reprezentant Polski podczas tegorocznej konferencji Youth Agriculture Summit współorganizowanej przez firmę Bayer w Brukseli. Z kolei podczas panelu dyskusyjnego "Nauka kształtuje przyszłość rolnictwa" rozmowy dotyczyły przyszłości i aktualnej sytuacji w branży agro. Brali w niej udział dr hab. Beata Hasiów - Jaroszewska, dr Aleksandra Małyska,  prof. dr hab. Tomasz Twardowski i Matthew Frost. Rozmowę moderowała Pani Marzena Smolińska. Pytania dotyczyły wielu aspektów branży rolniczej. Pani Smolińska pytała m.in. o najistotniejszy produkt, innowacje, myśl, która będzie kształtować przyszłość rolnictwa. Jak podkreślił prof. Twardowski bardzo ważne jest holistyczne podejście do tematu branży agro. Z kolei dr Beata Hasiów - Jaroszewska wspomniała o zacieśnianiu współpracy pomiędzy naukowcami, rolnikami oraz sektorem biznesowym. 

Jak zapowiedziano podczas konferencji niebawem, bo już w styczniu odbędzie się kolejne spotkanie prasowe.

Źródło: informacje prasowe Bayer

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl