Aktualności

Firma Syngenta zapowiedziała przyspieszenie innowacji mających być odpowiedzią na narastające problemy rolników na całym świecie oraz na zmieniającą się opinię społeczeństwa nt. rolnictwa.syngenta

Czytaj więcej...


szkoleniaCykl szkoleń Technologia uprawy i ochrony zbóż konsumpcyjnych - Luty 2019

Stargard, Skrzynki, Pułtusk, Kwidzyn to lokalizacje, w których odbyły się tegoroczne szkolenia dla producentów zbóż zorganizowanych przez Krajową Federację Producentów Zbóż i sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. W tym roku spotkania zgromadziły ponad 300 uczestników. Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy naukowców z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu – dr Grzegorza Pruszyńskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dr Zuzannę Sawinską i dr Łukasza Sobiecha. Moderatorem spotkań był Prezes KFPZ Rafał Mładanowicz. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele KFPZ, Prezes Rafał Mładanowicz, Wiceprezes Henryk Ordanik, Przewodniczący KR Jerzy Hławiczka oraz Dyrektor Biura KFPZ Joanna Tomaszewska.

Czytaj więcej...

SZ 39 info szkolenia

SZKOLENIE W KWIDZYNIU

pdfZaproszenie KWIDZYŃ

zaproszenie KFPZ 2019 Kwidzyń

SZKOLENIE W KÓRNIKU 

pdfZaproszenie KÓRNIK

zaproszenie KFPZ 2019 Kórnik

SZKOLENIE W PUŁTUSKU

pdfZaproszenie PUŁTUSK

zaproszenie KFPZ 2019 Pułtusk

SZKOLENIE W STARGARDZIE

pdfZaproszenie STARGARD

zaproszenie KFPZ 2019 Stargard

Program szkoleń:

Jak klimat wpływa na rozwój chorób w uprawach zbożowych, 

Fungicydowa ochrona kłosa przy coraz częstrzych anomaliach pogodowych,

Ewolucja ochrony zbóż przed szkodnikami,

Skuteczna ochrona herbicydowa zbóż w warunkach suszy

We wtorek 12 marca 2019 r. odbyło się spotkanie w ramach projektu Platforma Żywnościowa.platformaplatforma

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Towarowej Giełdy Energii S.A. kierownik projektu Jacek Ostas , ekspert ds. rynku rolnego Waldemar Sochaczewski, a także Pan Tomasz Kołodziejczyk – KPMG, Anna Stachyrak – KPMG, Paweł Wolczkiewicz – KPMG. Do rozmów zaproszeni zostali przedstawiciele Krajowej Federacji Producentów Zbóż Prezes Rafał Mładanowicz, Wiceprezes Krzysztof Bojar, Dyrektor Biura KFPZ Joanna Tomaszewska, a także przedstawiciele podmiotów skupujących pszenice.

Czytaj więcej...

kfpz wgUZASADNIENIE WIELKOŚCI SZACOWANYCH PLONÓW W SEZONIE 2018/19 W.G KRAJOWEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ

1. Analiza przebiegu wegetacji
Zasiewy zbóż ozimych jesienią 2017 roku odbywały się w większości części kraju w trudnych warunkach wilgotnościowych zwłaszcza w północnej części kraju.

Czytaj więcej...

grykaZamknięcie importu gryki ze wschodu !!!
Karajowa Federacja Producentów Zbóż wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa Pana Krzysztofa Ardanowskiego w.s podjęcia działań mających na celu zamknięcie importu gryki ze wschodu na teren Unii Europejskiej. „Od ubiegłego roku widzimy napływ bardzo taniego ziarna gryki co w tym roku skutkuje znacznymi obniżkami cen w skupach”- podkreśla Prezes KFPZ Rafał Mładanowicz.
Duży spadek plonu gryki w Polsce powoduje totalne załamanie opłacalności produkcji. Podkreślenia należy fakt, że państwowy podmiot PZZ Stoisław wystawił najniższą cenę na poziomie 840 zł za tonę dostarczonej gryki do skupu, co spowodowało, że podmioty prywatne skupujące grykę średnio 1000 zł netto za tonę wstrzymały skup, a następnie znacząco obniżyły cenę.


W ODPOWIEDZI NA PISMO pdfPismo .pdf

29.10.2018
Prośba do MRiRW o wydłużenie terminu nawożenia pól
Jeszcze do ubiegłego roku zarówno nawozy naturalne w formie płynnej (gnojowica), jak i stałej (obornik) prawie w całej Polsce można było stosować od 1 marca do 30 listopada. Wyjątek stanowiły obszary szczególnie narażone (OSN), na których dozwolone było nawożenie do 15 listopada. W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia Rady Ministra z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze żródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu „ Krajowa Federacja Producentów Zbóż złożyła pismo do Ministerstwa Rolnictwa o wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do 30 listopada, zaznaczając przy tym iż nowe przepisy są znacznym ograniczeniem dla rolników w obliczu tegorocznej suszy. Biorąc pod uwagę przebieg pogody rolnicy nie są w stanie dokonać niezbędnych zabiegów agrotechnicznych wymaganych przy aplikacji nawozów naturalnych i muszą czekać na odpowiednie warunki glebowe.

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl